markkinointi - KODEKA

markkinointi

Markkinointi laajemmin huomioon

Kodeka ottaa markkinoinnin huomioon laajemmasta näkökulmasta niin graafisen suunnittelun, www-sivujen toteutuksen, yritysvalokuvauksen kuin kuvankäsittelynkin kohdalla. Jotta viesti tavoittaisi asiakkaasi parhaiten, käydään läpi tarkemmin mm. kohderyhmät, ja jos niiden määrittelyä ei ole vielä tehty, ei huolta, Kodeka auttaa tässä kyllä. Taustakartoituksen jälkeen Kodeka sparraa yritystäsi, mm. ideoidaan miten markkinointitoimenpiteitänne voitaisiin kehittää, jotta myynti saisi lisätyökaluja ja enemmän irti markkinoinnista.

Onko yrityksellänne lisähenkilön tarve markkinoinnissa?

Monien yritysten toimisto tai markkinointiosastot kaipaavat lisähenkilöä markkinointiin tai toimistonhoidollisiin tehtäviin, tarve voi olla hetkellinen (esim. laajan esiteprojektin kokoaminen) tai töitä olisi esimerkiksi päivä viikossa (esim. markkinointimateriaalin tuottamista, nettisivupäivityksiä, valokuvaustehtäviä, markkinointistrategian hiomista, toimistonhoidollisia töitä, sihteerin tehtäviä). Osalla yrityksillä voi puuttua myös Adoben taitto-ohjelmat tai esimerkiksi Excel-tiedostojen pyörittämisen taito. Kodeka tarjoaa näissä tapauksissa lisäkäsiä yritykselle sekä mahdollisuutta tilata palvelu/henkilö myös yrityksen tiloihin.